Web Development Services

Reklama na Facebooku

Vďaka profesionálne spracovanej marketingovej stratégii na Facebooku budete účinne budovať svoju značku, a efektívne oslovovať svoje cieľové publikum.

Pomôžeme vám stanoviť vaše marketingové ciele, identifikovať cieľové publikum, vytvoriť zaujímavé a zdieľajúce kreatívy, a nakoniec nastaviť propagáciu tak, aby vám prinášala pozitívnu návratnosť z investície.

Po úvodnej komunikácii a zoznámení sa s vašim produktom a značkou vám nastavíme marketingovú stratégiu na sociálnej sieti Facebook s ohľadom na plnenie vašich obchodných cieľov. Pri príprave stratégii a realizácii kampaní sa špecializujeme na výkonnostným marketing, čo znamená silnú orientáciu na splnené ciele kampane.

Takisto sa môžete spoľahnúť, že od nás každý mesiac dostanete podrobný report o realizovaných kampaniach a ich výsledkoch z pohľadu celkovej výkonnosti.

Nastavenie a konfigurácia účtu

Pripravíme a nakonfigurujeme vám profesionálne reklamný účet na Facebooku.

Príprava štruktúry kampaní

Príprava kampaní je komplexný proces, vďaka ktorému zasiahneme vaše cieľové publikum v každej fáze jeho nákupného procesu.

Stratégia a plánovanie kampaní

Môžeme vám pomôcť zlepšiť a sledovať povesť vášho podnikania a zistiť, ako ľudia vnímajú vašu značku.

Príprava obsahu

Príprava správneho obsahu môže v krátkom čase zvýšiť vašu návštevnosť webu. Pomôžeme vám určiť najvhodnejší typ obsahu a formy pre vašu značku.

Koľko ma to bude stáť?

MALÝ WEB

150€

Minimálna mesačná suma za správu. Neobsahuje poplatky tretím stranám.

Príprava a prepojenia účtu
Technická príprava účtu si vyžaduje nastavenie jednotlivých súčastí, od zriadenia účtu, cez konfiguráciu publík, fb pixela a jeho parametrov, prípravy produktového katalógu a ďalších aspektov reklamného účtu. Všetky tieto nastavenia vychádzajú z online stratégie, ktorá určuje rozsah prípravy a do určitej miery aj spôsoby nastavenia.
Návrh štruktúry účtu
Návrh štruktúry reklamného účtu realizujeme do samostatného dokumentu. Táto štruktúra vychádza z analýzy cieľovej skupiny, ako aj z použitých formátov, či celkového želaného rozsahu, ktorý vychádza aj z celkového dostupného budgetu klienta. Štruktúra je takisto veľmi dôležitá k celkovej úspešnosti kampaní.
Tvorba reklamného účtu
Tvorba reklamného účtu zahŕňa vytvorenie účtu ak ešte neexistuje, jeho konfiguráciu, a takisto samotné naplnenie kampaňami a kľúčovými slovami, či jeho prepojenie na nástroje tretích strán, najmä pokiaľ sa jedná o základné nástroje Facebooku.
Optimalizácia účtu
Optimalizácia reklamného účtu predstavuje pravideľnú a kontinuálnu činnosť zabezpečujúcu kontinuálne zlepšovanie výkonnosti jednotlivých parametrov účtu, s hlavným zameraním na výkonnostnú zložku. Optimalizácia zahŕňa takisto rozširovanie účtu, či úpravu podľa sezónnosti a pod.
Analýza webu a cieľových stránok
Analýza webu a cieľových stránok je kľúčová činnosť pri návrhu reklamných kampaní, keďže samotný web môže zásadne ovplyvniť celkovú výkonnosť alebo samotnú úspešnosť kampaní. Táto analýza a odporúčania z nej vyplývajúce môžu mať veľký vplyv na celkovú výkonnosť kampaní.
Mesačný reporting
Reporting predstavuje vytvorenie profesionálne spracovanej reportovacej šablóny na mieru podľa typu biznisu, ktorá generuje mesačné reporty výkonnosti. Na základe tohto reportu má klient detailný pohľad do fungovania výkonnosti jeho reklám, ako aj presné porovnanie výdavkov vs. zisky z daných kampaní.
Email / telefon. konzultácie
Sme vám k dispozícii kedykoľvek na telefóne alebo formou emailových konzultácií. Radi s vami prejdeme detaily prípravy a návrhu kampaní, a takisto s vami radi odkonzultujeme všetky realizované zmeny, aby ste mali tak dokonalý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi reklamami.

MALÝ ESHOP

200€

Minimálna mesačná suma za správu. Neobsahuje poplatky tretím stranám.

Príprava a prepojenia účtu
Technická príprava účtu si vyžaduje nastavenie jednotlivých súčastí, od zriadenia účtu, cez konfiguráciu publík, fb pixela a jeho parametrov, prípravy produktového katalógu a ďalších aspektov reklamného účtu. Všetky tieto nastavenia vychádzajú z online stratégie, ktorá určuje rozsah prípravy a do určitej miery aj spôsoby nastavenia.
Návrh štruktúry účtu
Návrh štruktúry reklamného účtu realizujeme do samostatného dokumentu. Táto štruktúra vychádza z analýzy cieľovej skupiny, ako aj z použitých formátov, či celkového želaného rozsahu, ktorý vychádza aj z celkového dostupného budgetu klienta. Štruktúra je takisto veľmi dôležitá k celkovej úspešnosti kampaní.
Tvorba reklamného účtu
Tvorba reklamného účtu zahŕňa vytvorenie účtu ak ešte neexistuje, jeho konfiguráciu, a takisto samotné naplnenie kampaňami a kľúčovými slovami, či jeho prepojenie na nástroje tretích strán, najmä pokiaľ sa jedná o základné nástroje Facebooku.
Optimalizácia účtu
Optimalizácia reklamného účtu predstavuje pravideľnú a kontinuálnu činnosť zabezpečujúcu kontinuálne zlepšovanie výkonnosti jednotlivých parametrov účtu, s hlavným zameraním na výkonnostnú zložku. Optimalizácia zahŕňa takisto rozširovanie účtu, či úpravu podľa sezónnosti a pod.
Analýza webu a cieľových stránok
Analýza webu a cieľových stránok je kľúčová činnosť pri návrhu reklamných kampaní, keďže samotný web môže zásadne ovplyvniť celkovú výkonnosť alebo samotnú úspešnosť kampaní. Táto analýza a odporúčania z nej vyplývajúce môžu mať veľký vplyv na celkovú výkonnosť kampaní.
Mesačný reporting
Reporting predstavuje vytvorenie profesionálne spracovanej reportovacej šablóny na mieru podľa typu biznisu, ktorá generuje mesačné reporty výkonnosti. Na základe tohto reportu má klient detailný pohľad do fungovania výkonnosti jeho reklám, ako aj presné porovnanie výdavkov vs. zisky z daných kampaní.
Email / telefon. konzultácie
Sme vám k dispozícii kedykoľvek na telefóne alebo formou emailových konzultácií. Radi s vami prejdeme detaily prípravy a návrhu kampaní, a takisto s vami radi odkonzultujeme všetky realizované zmeny, aby ste mali tak dokonalý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi reklamami.

STREDNE VEĽKÝ ESHOP

500€

Minimálna mesačná suma za správu. Neobsahuje poplatky tretím stranám.

Príprava a prepojenia účtu
Technická príprava účtu si vyžaduje nastavenie jednotlivých súčastí, od zriadenia účtu, cez konfiguráciu publík, fb pixela a jeho parametrov, prípravy produktového katalógu a ďalších aspektov reklamného účtu. Všetky tieto nastavenia vychádzajú z online stratégie, ktorá určuje rozsah prípravy a do určitej miery aj spôsoby nastavenia.
Návrh štruktúry účtu
Návrh štruktúry reklamného účtu realizujeme do samostatného dokumentu. Táto štruktúra vychádza z analýzy cieľovej skupiny, ako aj z použitých formátov, či celkového želaného rozsahu, ktorý vychádza aj z celkového dostupného budgetu klienta. Štruktúra je takisto veľmi dôležitá k celkovej úspešnosti kampaní.
Tvorba reklamného účtu
Tvorba reklamného účtu zahŕňa vytvorenie účtu ak ešte neexistuje, jeho konfiguráciu, a takisto samotné naplnenie kampaňami a kľúčovými slovami, či jeho prepojenie na nástroje tretích strán, najmä pokiaľ sa jedná o základné nástroje Facebooku.
Optimalizácia účtu
Optimalizácia reklamného účtu predstavuje pravideľnú a kontinuálnu činnosť zabezpečujúcu kontinuálne zlepšovanie výkonnosti jednotlivých parametrov účtu, s hlavným zameraním na výkonnostnú zložku. Optimalizácia zahŕňa takisto rozširovanie účtu, či úpravu podľa sezónnosti a pod.
Analýza webu a cieľových stránok
Analýza webu a cieľových stránok je kľúčová činnosť pri návrhu reklamných kampaní, keďže samotný web môže zásadne ovplyvniť celkovú výkonnosť alebo samotnú úspešnosť kampaní. Táto analýza a odporúčania z nej vyplývajúce môžu mať veľký vplyv na celkovú výkonnosť kampaní.
Mesačný reporting
Reporting predstavuje vytvorenie profesionálne spracovanej reportovacej šablóny na mieru podľa typu biznisu, ktorá generuje mesačné reporty výkonnosti. Na základe tohto reportu má klient detailný pohľad do fungovania výkonnosti jeho reklám, ako aj presné porovnanie výdavkov vs. zisky z daných kampaní.
Email / telefon. konzultácie
Sme vám k dispozícii kedykoľvek na telefóne alebo formou emailových konzultácií. Radi s vami prejdeme detaily prípravy a návrhu kampaní, a takisto s vami radi odkonzultujeme všetky realizované zmeny, aby ste mali tak dokonalý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi reklamami.
Správa nástrojov tretích strán
V prípade väčších eshopov je potrebné častokrát využívať nástroje tretích strán, ako napr. produktové kampane, ktoré treba manažovať zvlášť v samotnom nástroji. Táto činnosť správy je už zahrnutá v mesačnom poplatku.
Osobné konzultácie
V prípade, že potrebujete prekonzultovať nastavenie alebo vývoj samotného reklamného systému a jeho výkonnosti aj osobne, radi sa s vami stretneme a preberieme s vami každý detail reklamného účtu.

Naše prípadové štúdie

Referencie

Povedzte nám o svojom projekte a začnite transformáciu

Náš tím vám môže pomôcť uvoľniť plný potenciál vášho marketingu sociálnych médií, SEO a online publicity!