Pay Per Click Management

Reklama na Google - Adwords

Google Adwords PPC vám ponúka okamžité výsledky a poskytuje vašej značke oveľa väčší dosah a nižšiu cenu, ako iné online marketingové formy propagácie.

Stratégiu kampaní vám navrhneme tak, aby vyhovovala potrebám našich klientov a ich podmienkam na trhu. Poskytujeme PPC služby podľa najnovších trendov, ktoré zahŕňajú: Platené reklamy vo Vyhľadávacej sieti, Video reklamy, Grafické reklamy, remarketing PPC a inzercia na Sociálnych sieťach.

Dodávame výsledky, ktoré pomáhajú našim klientom pri dosahovaní ich obchodných cieľov. Denne spravujeme účty našich klientov a monitorujeme cenové ponuky a rozpočty, aby sme zaistili maximalizáciu návratnosti investícií, na ktorú sa primárne zameriavame.

Naše vynikajúce výsledky sú výsledkom nášho komplexného a detailného prístupu, ktorý obsahuje podrobný nadhľad nad biznisom našich klientov a zanieteniu do PPC inzercie, ako aj celkový prehľad nad možnosťami, ktoré obsahujú tieto formy propagácie.

Platená reklama vo vyhľadávaní

Získajte pozitívnu návratnosť investícií prostredníctvom našej PPC reklamy vo vyhľadávaní. Investujte peniaze múdro a používajte najlepšie cielenú a nákladovo efektívnu formu reklamy.

PPC Remarketing

Premenujte svojich cenných "potenciálnych zákazníkov" na "verných zákazníkov". Pomôžeme vám opätovne zapojiť používateľov do obsahu, ktorí prejavili záujem o vaše služby, vypracovaním stratégie, ktorá v tomto smere naplní želané ciele.

Bannerová reklama

Ponúkame individuálne marketingové stratégie na zvýšenie viditeľnosti značiek, angažovanosti a konverzie. Úspešne sme spravovali kampane s priamym zapojením užívateľa a kampane zamerané na zvyšovanie povedomia o značke.

Video reklama

Sme odborníci v oblasti online reklamy. Náš tím je pripravený vám pomôcť získať konkurenčnú výhodu tým, že vytvoríte videoreklamy, ktoré zvýšia vaše povedomie o značke.

Koľko ma to bude stáť?

MALÝ WEB

150€

Minimálna mesačná suma za správu. Neobsahuje poplatky tretím stranám.

Analýza kľúčových slov
Z analýzy kľúčových slov zistíme to, aké kľúčové slová používajú vaši potenciálni zákazníci k vyhľadávaniu vášho produktu či služby. K analýze pristupujeme zodpovedne a jej dôkladnej príprave venujeme dostatok času, keďže tvorí veľmi dôležitý základ reklamného účtu.
Návrh štruktúry účtu
Návrh štruktúry reklamného účtu realizujeme do samostatného dokumentu. Táto štruktúra vychádza z analýzy kľúčových slov, ako aj z použitých formátov, či celkového želaného rozsahu, ktorý vychádza aj z celkového dostupného budgetu klienta. Štruktúra je takisto veľmi dôležitá k celkovej úspešnosti kampaní.
Tvorba reklamného účtu
Tvorba reklamného účtu zahŕňa vytvorenie účtu ak ešte neexistuje, jeho konfiguráciu, a takisto samotné naplnenie kampaňami a kľúčovými slovami, či jeho prepojenie na nástroje tretích strán, najmä pokiaľ sa jedná o základné nástroje Google.
Optimalizácia účtu
Optimalizácia reklamného účtu predstavuje pravideľnú a kontinuálnu činnosť zabezpečujúcu kontinuálne zlepšovanie výkonnosti jednotlivých parametrov účtu, s hlavným zameraním na výkonnostnú zložku. Optimalizácia zahŕňa takisto rozširovanie účtu, či úpravu podľa sezónnosti a pod.
Analýza webu a cieľových stránok
Analýza webu a cieľových stránok je kľúčová činnosť pri návrhu reklamných kampaní, keďže samotný web môže zásadne ovplyvniť celkovú výkonnosť alebo samotnú úspešnosť kampaní. Táto analýza a odporúčania z nej vyplývajúce môžu mať veľký vplyv na celkovú výkonnosť kampaní.
Mesačný reporting
Reporting predstavuje vytvorenie profesionálne spracovanej reportovacej šablóny na mieru podľa typu biznisu, ktorá generuje mesačné reporty výkonnosti. Na základe tohto reportu má klient detailný pohľad do fungovania výkonnosti jeho reklám, ako aj presné porovnanie výdavkov vs. zisky z daných kampaní.
Email / telefon. konzultácie
Sme vám k dispozícii kedykoľvek na telefóne alebo formou emailových konzultácií. Radi s vami prejdeme detaily prípravy a návrhu kampaní, a takisto s vami radi odkonzultujeme všetky realizované zmeny, aby ste mali tak dokonalý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi reklamami.

MALÝ ESHOP

200€

Minimálna mesačná suma za správu. Neobsahuje poplatky tretím stranám.

Analýza kľúčových slov
Z analýzy kľúčových slov zistíme to, aké kľúčové slová používajú vaši potenciálni zákazníci k vyhľadávaniu vášho produktu či služby. K analýze pristupujeme zodpovedne a jej dôkladnej príprave venujeme dostatok času, keďže tvorí veľmi dôležitý základ reklamného účtu.
Návrh štruktúry účtu
Návrh štruktúry reklamného účtu realizujeme do samostatného dokumentu. Táto štruktúra vychádza z analýzy kľúčových slov, ako aj z použitých formátov, či celkového želaného rozsahu, ktorý vychádza aj z celkového dostupného budgetu klienta. Štruktúra je takisto veľmi dôležitá k celkovej úspešnosti kampaní.
Tvorba reklamného účtu
Tvorba reklamného účtu zahŕňa vytvorenie účtu ak ešte neexistuje, jeho konfiguráciu, a takisto samotné naplnenie kampaňami a kľúčovými slovami, či jeho prepojenie na nástroje tretích strán, najmä pokiaľ sa jedná o základné nástroje Google.
Optimalizácia účtu
Optimalizácia reklamného účtu predstavuje pravideľnú a kontinuálnu činnosť zabezpečujúcu kontinuálne zlepšovanie výkonnosti jednotlivých parametrov účtu, s hlavným zameraním na výkonnostnú zložku. Optimalizácia zahŕňa takisto rozširovanie účtu, či úpravu podľa sezónnosti a pod.
Analýza webu a cieľových stránok
Analýza webu a cieľových stránok je kľúčová činnosť pri návrhu reklamných kampaní, keďže samotný web môže zásadne ovplyvniť celkovú výkonnosť alebo samotnú úspešnosť kampaní. Táto analýza a odporúčania z nej vyplývajúce môžu mať veľký vplyv na celkovú výkonnosť kampaní.
Mesačný reporting
Reporting predstavuje vytvorenie profesionálne spracovanej reportovacej šablóny na mieru podľa typu biznisu, ktorá generuje mesačné reporty výkonnosti. Na základe tohto reportu má klient detailný pohľad do fungovania výkonnosti jeho reklám, ako aj presné porovnanie výdavkov vs. zisky z daných kampaní.
Email / telefon. konzultácie
Sme vám k dispozícii kedykoľvek na telefóne alebo formou emailových konzultácií. Radi s vami prejdeme detaily prípravy a návrhu kampaní, a takisto s vami radi odkonzultujeme všetky realizované zmeny, aby ste mali tak dokonalý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi reklamami.

STREDNE VEĽKÝ ESHOP

500€

Minimálna mesačná suma za správu. Neobsahuje poplatky tretím stranám.

Analýza kľúčových slov
Z analýzy kľúčových slov zistíme to, aké kľúčové slová používajú vaši potenciálni zákazníci k vyhľadávaniu vášho produktu či služby. K analýze pristupujeme zodpovedne a jej dôkladnej príprave venujeme dostatok času, keďže tvorí veľmi dôležitý základ reklamného účtu.
Návrh štruktúry účtu
Návrh štruktúry reklamného účtu realizujeme do samostatného dokumentu. Táto štruktúra vychádza z analýzy kľúčových slov, ako aj z použitých formátov, či celkového želaného rozsahu, ktorý vychádza aj z celkového dostupného budgetu klienta. Štruktúra je takisto veľmi dôležitá k celkovej úspešnosti kampaní.
Tvorba reklamného účtu
Tvorba reklamného účtu zahŕňa vytvorenie účtu ak ešte neexistuje, jeho konfiguráciu, a takisto samotné naplnenie kampaňami a kľúčovými slovami, či jeho prepojenie na nástroje tretích strán, najmä pokiaľ sa jedná o základné nástroje Google.
Optimalizácia účtu
Optimalizácia reklamného účtu predstavuje pravideľnú a kontinuálnu činnosť zabezpečujúcu kontinuálne zlepšovanie výkonnosti jednotlivých parametrov účtu, s hlavným zameraním na výkonnostnú zložku. Optimalizácia zahŕňa takisto rozširovanie účtu, či úpravu podľa sezónnosti a pod.
Analýza webu a cieľových stránok
Analýza webu a cieľových stránok je kľúčová činnosť pri návrhu reklamných kampaní, keďže samotný web môže zásadne ovplyvniť celkovú výkonnosť alebo samotnú úspešnosť kampaní. Táto analýza a odporúčania z nej vyplývajúce môžu mať veľký vplyv na celkovú výkonnosť kampaní.
Mesačný reporting
Reporting predstavuje vytvorenie profesionálne spracovanej reportovacej šablóny na mieru podľa typu biznisu, ktorá generuje mesačné reporty výkonnosti. Na základe tohto reportu má klient detailný pohľad do fungovania výkonnosti jeho reklám, ako aj presné porovnanie výdavkov vs. zisky z daných kampaní.
Email / telefon. konzultácie
Sme vám k dispozícii kedykoľvek na telefóne alebo formou emailových konzultácií. Radi s vami prejdeme detaily prípravy a návrhu kampaní, a takisto s vami radi odkonzultujeme všetky realizované zmeny, aby ste mali tak dokonalý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi reklamami.
Správa nástrojov tretích strán
V prípade väčších eshopov je potrebné častokrát využívať nástroje tretích strán, ako napr. produktové kampane, ktoré treba manažovať zvlášť v samotnom nástroji. Táto činnosť správy je už zahrnutá v mesačnom poplatku.
Osobné konzultácie 
V prípade, že potrebujete prekonzultovať nastavenie alebo vývoj samotného reklamného systému a jeho výkonnosti aj osobne, radi sa s vami stretneme a preberieme s vami každý detail reklamného účtu.

Máme dostatok skúseností na vytvorenie výkonných kampaní v službách Google AdWords, Bing, Facebook, LinkedIn, Twitter a YouTube.

Prípadové štúdie

Všetky prípadovky

420

PPC kampaní

213

Kampaní vo vyhľadávaní

17

Video kampaní

141

Display kampaní

98

Remarketing kampaní

315

Social media kampaní

Povedzte nám o svojom projekte

Pomôžeme vám, aby vaše podnikanie na internete rástlo s vášňou.

Kontaktujte nás ešte dnes a začnite získavať maximálnu návratnosť vašich investícií.

Referencie