Služby PPC analýza Navrch

Slovník

Slovník marketingových pojmov, ktorý vám pomôže zorientovať sa v online-marketingovej džungli. Všetky pojmy sú starostlivo popísané a vysvetlené, aby vám pomohli lepšie pochopiť ich význam, prípadne spôsob ich výpočtu a použitia v praxi.

Obsahová sieť Google

Obsahová sieť Google je celosvetovou sieťou grafických reklám, ktorá má dosah na viac ako 90 % používateľov internetu na celom svete a každý mesiac má viac ako bilión zobrazení viac ako 1 miliarde používateľov. Množstvo flexibilných formátov reklamy umožňuje osloviť…

PPC

Skratka pre pay-per-click je model, v ktorom inzerenti platia poplatok za každé kliknutie.

Facebook Pixel

Facebook Pixel je malý kúsok JavaScript kódu, ktorý umožňuje sledovať aktivitu užívateľov na vašom webe.

Skóre kvality

Skóre kvality je hodnotenie kvality a relevantnosti kľúčových slov podľa Google.

Vyhľadávacia sieť Google

Je jednou z hlavných reklamných sietí Google, ktorá funguje na systéme zadávanie vyhľadávacích dopytov a prehľadávania webov.

PNO

Metrika PNO je obľúbená metrika v našej krajine a susednom Česku, ktorá vznikla relatívne nedávno.

ROAS

Návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) je metrika, ktorá meria výnosy na každé euro vynaložené na kampaň.

Lifetime Value

LTV vyjadruje mieru hodnoty zákazníka pre spoločnosť v rámci celého vzťahu.